Header image header image 2  

Vishwa Mangal Hetawe

..........................................................|| HOME ||

 
 
Astrologie

Vedische astrologie is een manier van analyseren en voorspellen aan de hand van essentiele data. Deze data, denk hierbij aan geboortedatum, -plaats en –tijd, stellen de astroloog in staat om het gedag van een persoon (met enige terughoudendheid) te doorgronden. Ook kunnen de effecten van het verleden en de invloed van het heden worden doorgereknd waardoor aan de hand van een bepaalde tendens gebeurtenissen in de toekomst kunnen worden voorspeld (denk hierbij aan bijv. graha etc.).

De oudste en meest belangrijke geschriften in India (zoniet heel de wereld), zijn de Veda’s. Er zijn vier Veda’s, te weten; Rigveda, Ayurveda, Shyamveda en Atharvaveda. “Veda” is Sanskriet en betekent kennis. Deze Veda’s worden “apaursheya ” genoemd, wat betekent dat ze verder reiken dan de kennis en kunde van de mensheid en tijd. Volgens de Vedische filosofie zijn de Veda’s niet gecodificeerd door een bepaalde auteur, maar gedocumenteerd door rishi’s die in een staat van “verlichting” (lees: sadhana) de kennis van de creatie tot zich namen. Wat begonnen is als orale literatuur is later, door de achteruitgang van het menselijk vermogen om te onthouden, noodzakelijkerwijs op schrift gesteld.

Vedische astrologie vindt haar oorsprong in de Vedische geschriften (vandaar ook het gebruik van het woord “Vedische” astrologie). “Jyotish” is de benaming in het Sanskriet voor Vedische astrologie. Jyotish betekend “oog of licht van de natuur”. Het beschrijft de mogelijkheid voor een astroloog om de mechaniek van het gedrag van een persoon te bevatten. Verder kan de astroloog hulp bieden bij het bepalen van gunstige tijdstippen voor het verrichten van bepaalde handelingen om tot een gunstig resultaat te komen.

De filosofen uit de oudheid geloven dat de fundamenten van de Vedische astrologie zijn gelegd door Brahma, de schepper. Aanvankelijk werd de kennis over de Vedische astrologie in orale vorm overgedragen. Mahrishi Parashara wordt gezien als degene die de kennis van de Vedische Astrologie als eerst op schrift heeft gesteld. Zijn boek, “Brihat Parashara Hora Shastra” wordt gezien als het boekwerk over Vedische astrologie en veel geleerden zien Maharishi Parashara als de voorvader van de huidige Vedische astrologie.

Interessant is dat de oude Grieken contact moeten hebben gehad met Indiase astrologen want het blijkt dat de astrologie van de Grieken, die de grondleggers zijn van de Westerse astrologie, in een aantal opzichten lijkt op die van India. Onderzoek van Project Hindsight, een onderzoeksproject naar oude vormen van astrologiebeoefening dat onder leiding staat van Robert Hand, heeft dat aangetoond.