Header image header image 2  

Vishwa Mangal Hetawe

 

..........................................................|| HOME ||

 
 
Vedische Astrologie

VEDISCHE EN WESTERSE ASTROLOGIE

Het belangrijkste verschil tussen Westerse en Vedische astrologie is dat ze gebruikmaken van verschillende dierenriemen. De Westerse dierenriem is gebaseerd op de Zon. Per definitie is het punt waar de Zon staat aan het begin van de lente (het lentepunt) het begin van de Westerse dierenriem. De Indiase astrologie werkt daarentegen met de siderische (sterren-)dierenriem. Het 180 gradenpunt van de siderische dierenriem valt samen met de positie van de vaste ster Spica.

De sterrendierenriem laat zien hoe de planeten de energie van de kosmos distribueren. Omdat het lentepunt verschuift ten opzichte van de sterren is er een verschil tussen sterrendierenriem (Vedisch) en Zonnedierenriem (Westers). Ooit zo'n 2000 jaar geleden vielen ze samen, maar inmiddels is er sprake van een verschil van ongeveer 23 graden. Dat lijkt vreemde effecten te geven. Immers iemand die volgens de Westerse astrologie Zon in Weegschaal heeft loopt een grote kans om in de Vedische astrologie Zon in Maagd te krijgen.Toch valt het wel mee met de effecten van dat verschil.

In de eerste plaats wordt in de Vedische astrologie in tegenstelling tot de Westerse astrologie niet zoveel waarde gehecht aan de posities van planeten in teken. Er wordt veel meer waarde gehecht aan bhava’s (huizen), rashipati’s en de kracht van graha’s (planeten). De tekens gelden vooral als een achtergrondgegeven aan de hand waarvan huisheren en planeetkrachten bepaald worden.

 

HET DOEL VAN DE VEDISCHE ASTROLOGIE

Vedische astrologie heeft als doel problemen te ontwijken voordat ze ontstaan. Een goede astroloog gebruikt de middelen uit de Vedische astrologie die hem ter beschikking staan om problemen uit de weg te gaan en de mensen ook hierop te wijzen en te instrueren. Verder kunnen er gunstige (en ongunstige) momenten worden berekend voor het succesvol voltooien van bepaalde handelingen, zoals huwelijk, bouwen van een nieuw huis, alle sanskaars, etc.. Maharishi Patanjali, een bekende Indiase filosoof en auteur van de Yoga Sutras, stelde dat de Vedische astrologie een middel is om gevaar the ontwijken welk gevaar nog niet is geschied. Als voorbeeld noemt hij dat een giftige slang uit een huis moet worden verwijderd als hij nog heel klein is. Wees er dus op tijd bij!!

 

DE POSITIE VAN DE VEDISCHE ASTROLOGIE

De Vedische astrologie is verbonden aan andere Vedische systemen zoals aan de Ayurveda (lichaam, geest en gezondheid), Vaastu (vgl Feng Shui) en andere elementen uit de Vedische systemen. Vedische astrologie is een deel van een geintegreerd systeem van kennis van de mensheid en kan geoptimaliseerd worden door interactie tussen de verschillende systemen.

Vedic Zodiac