Header image header image 2  

Vishwa Mangal Hetawe

 

..........................................................|| HOME ||

 
 
Vraag & Antwoord

 

Het bestuur van Vishwa-Hindoe Mandier Breda (VHM Breda) krijgt tijdens de mandierdiensten regelmatig te maken met al dan niet religieuze vragen die worden gesteld door de bezoekers. Als gevolg hiervan hebben wij besloten om een kennisgroep in het leven te roepen om tegemoet te komen aan deze behoefte. De meest voorkomende vragen zullen op de website worden geplaatst, uiteraard geanonimiseerd. Het doel is dan ook kennis te delen en expertise uit te wisselen over (in eerste instantie) het Hindoeisme.

De kennisgroep bestaat uit Ashok Mahabier, Mon Loilargosain en Pravien Mahabier. Deze mensen, met name Ashok en Mon, hebben een zeer ruime kennis van de Hindoe Dharma en kunnen op een heldere manier hun antwoord gefundeerd uiteenzetten. Mocht er sprake zijn van dusdanig ingewikkelde materie dan zullen zij de hulp inroepen van zeer vooraanstaande geleerden (pandiets, acharya’s en swami’s) om over het probleem te brainstormen om tot een gefundeerde conclusie te komen, ook een Kennisgroep weet natuurlijk niet alles.

Een voorbeeld van de vragen die worden gesteld vindt u hier onder:

  • Hoe moet ik vasten?
  • Mag ik thuis doorgaan met poedja doen als het pitrepak is?
  • Waarom hebben we zoveel goden in het Hindoeisme?
  • Wat is het nut om naar de mandierdiensten van VHM Breda te gaan als ik thuis ook een mandier heb?

Indien u een vraag heeft over het Hindoeisme kunt u uw vraag stellen door contact op te nemen met de Kennisgroep.

 

Kennisgroep